ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่  หอสมุด "สมเด็จย่า" ๑๐๐ ปี
มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์


วิธีการสืบค้น    วิธีการต่ออายุหนังสือ            
     


     

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
พุทธปรัชญาการศึกษา/คณาจารย์มหาจุฬา..
คณาจารย์มหาจุฬ..
17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน/จุลนภ ศา..
จุลนภ ศานติพาค..
เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน ENGLISH ASE..
อ.ต้อย จันทร์พ..
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่... ..
สุคนธ์ สินธพาน..
ความเป็นครู/สันติ บุญภิรมย์
รศ.ดร.สันติ บุ..
พระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์/อาจารย์ส..
อาจารย์สุชีพ ป..
หลักการและปรัชญาการศึกษา = Princi..
นิศารัตน์ หวาน..
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ = Int..
อรนุช ลิมตศิริ.
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน = Engl..
ชูทิพย์ เลาหวิ..
ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น = Introd..
พิมพ์พรรณ เทพ..
ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกส..
รัตนวดี โชติกพ..
ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา = Thai wis..
นิศารัตน์ หวาน..
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู =..
รัตนวดี โชติก..
การประเมินโครงการ = Project evalua..
บุญมี พันธุ์ไท..
จิตจักรพรรดิ / ดังตฤณ
ดังตฤณ

วัสดุฯแนะนำ


ห้องสมุดมมร.
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ห้องสมุดมมร. ส่วนกลาง
ห้องสมุดมมร.วข.ล้านนา
ห้องสมุดมมร.วข.อีสาน
ห้องสมุดมมร.วข.ร้อยเอ็ด

ความเป็นมาของมปถ

พระประวัติสมเด็จย่า

การ์ตูน-นิทานธรรมะ

ลานธรรมจักร

พระไตรปิฎก

แม่กองธรรมสนามหลวง

ข่าวออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
แปลข่าวภาษาอังกฤษ
Bangkok Post
The Nation
Student Weekly
รวมสำนักข่าวภาษาอังกฤษ
ดิกชันนารีออนไลน์ Copyright 2018. All Rights Reserved.