ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
         000 หมวด 000 (ขอยืมได้)
         100 หมวด 100
         200 หมวด 200 (ขอยืมได้)
         300 หมวด 300 (ขอยืมได้)
         400 หมวด 400 (ขอยืมได้)
         500 หมวด 500 (ขอยืมได้)
         600 หมวด 600 (ขอยืมได้)
         700 หมวด 700 (ขอยืมได้)
         800 หมวด 800 (ขอยืมได้)
         900 หมวด 900 (ขอยืมได้)
         Fic นวนิยาย:Fiction (ขอยืมได้)
         M นิตยสาร (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         ธม หมวดธรรมะ (ขอยืมได้)
         ธศ. ธรรมศึกษา (ขอยืมได้)
         ประวัติพระ ประวัติพระเกจิอาจารย์ (ขอยืมได้)
         ย หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
         รส เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         เรียน หนังสือเรียน (ขอยืมได้)
         อ อ้างอิง (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

 Copyright 2018. All Rights Reserved.