ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติห้องสมุด

ประวัติห้องสมุด

 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สานเกลียวศิลป์” โดยคุณวรรษกร ภิญโญสินวัฒน์ และคณะศิลปิน ณโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง “หอสมุดสมเด็จย่า 100 ปี” มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2544 โดยทรงพระกรุณาประทานเงินทุนการกุศลสมเด็จย่าสมทบค่าก่อสร้างอาคาร 1 ล้านบาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล รวมรายได้จากการรับบริจาค 2.9 ล้านบาทและต่อมาในเดือนเมษายน 2545 ยังได้ทรงประทานเงินพระกรุณาจากทุนการกุศลสมเด็จย่าอีก 1 ล้านบาท เพื่อขยายขอบเขตไฟฟ้าเข้าวิทยาลัยอีกด้วย

(จากหนังสือเส้นทางชีวิต แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  พิมพ์ ธันวาคม 2545)

พิธีเปิดอาคารหอสมุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 โดยท่าน ผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
                                ติดต่อเรา:  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

95 หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์,โทรสาร 044-249-398

เว็บไซต์วิทยาลัย :
mbu.mbc.in.th

เว็บไซต์ห้องสมุด : lib.mbc.in.th/lib


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.